Pozwolenia na rozbiórkę budynków

Rozbiórki to w zasadzie kres życia budynku, później przychodzi już jedynie pora na wyburzenia. Zgodnie z prawem, rozbiórki traktowane są jak usługi budowlane. To z kolei związane jest z przestrzeganiem pewnych zasad oraz norm, ściśle podyktowanych prawnymi zapisami.

Kiedy nie ma obowiązku pozyskiwania pozwolenia na rozbiórkę

W zasadzie można wyróżnić dwa przypadki, które zgodnie z prawem dopuszczają wyburzenia budynków, bez pozyskania wcześniej odpowiednich pozwoleń wydawanych przez stosowne organy. Po pierwsze pozwolenia na rozbiórkę nie są wymagane w przypadku wszystkich budynków oraz budowli które nie są oraz nigdy nie były oficjalnie wpisane do rejestru ściśle chronionych zabytków oraz tych, które nie są objęte opieką konserwatora zabytków. Usługi budowlane związane z rozbiórką obiektu bez pozwoleń stosować można także w przypadku budynków, do wybudowania których również nie wymagane było z punktu widzenia prawa pozwolenie na budowę.

Pozwolenia na rozbiórkę ę

Zdarzają się sytuacje, w których właściwy do tego celu organ narzuca konieczność ubiegania się o pozyskanie pozwolenia na przeprowadzenie rozbiórki. Najczęściej ma to miejsce gdy:

    • rozbiórka może pogorszyć stan okolicznych wód,
    • rozbiórka może negatywnie odbić się na stanie sanitarnym,
    • rozbiórka prowadzi do wyrządzenia średnich lub poważnych szkód w środowisku naturalnym,
    • rozbiórka wymaga zachowania szczególnych warunków pracy, których gwarancją zaistnienia jest pozyskanie pozwolenia,
    • często pozwolenia wymagane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi pracujących przy rozbiórce.